Bilden visar svetsning. Heta arbeten kurser krävs för svetsning vid viss typ av entreprenad. BAS P och BAS U samt BAM och Entreprenadjuridik utbildningar.

BAM kurser: Förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats

Med BAM kurser (Bättre arbetsmiljö) kan du förbättra din arbetsplats arbetsmiljö över tid. Genom att gå en Bättre arbetsmiljö utbildning, får du och dina anställda bättre förutsättningar. Ni får genom utbildningen rätt verktyg för alla tänkbara arbetsmiljöfrågor. På så sätt kommer ni enklare kunna skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Det finns många olika kurser och utbildningar som kan förbättra arbetsmiljön och vissa utbildningar är ibland nödvändiga för vissa projekt.

Exempel på detta är Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P och BAS U. Vid olika typer av entreprenadarbeten som svets och lödning, kan även ett godkänt certifikat i exempelvis Heta arbeten kurser behövas. I många falla kan både du som arbetsgivare och din anstaällda går en kurs i entreprenadjuridik. På så sätt blir ni tillsammans bättre på juridiska frågor inom entreprenadarbetet som utförs.

Det kan många gånger vara bra att åtmindstone ha grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik som arbetsgivare. Det finns det speciella Entreprenadjuridikkurser på grundläggande nivå och fortsättningsutbildningar inom Entreprenadjuridik som innehåller mer fallstudier.

BAS P (Planering och Projektering) och BAS U (Utförande)

Inom bygg- och anläggningsbranschen tas säkerhetsbestämmelserna på största allvar. Att ut kurser inom Byggarbetsmiljösamordnare som BAS P, för planerings och projekteringsfasen i entreprenaden. Eller en BAS U som innefattar utförande delen och kontrollfunktionerna av BAS P underlaget.

Genom att utbilda dig själv och dina anställda inom Entreprenadjuridik, Heta arbeten, BAM, BAS P och BAS U så kommer dem ha en bred baskunskap och kan utföra sina arbeten säkerare. Genom att tänka säkerhet först så kommer detta många gånger leda till färre olyckor. Detta sker genom att den anställde pausar och reflekterar innan ett visst arbete utförs, så att detta kan utföras på ett säkert sätt utan stressande faktorer.

Varför kurser om Heta arbeten så viktiga

Heta arbeten är alla aktiviteter eller processer som involverar ett gnistproducerande verktyg eller öppen låga (som svetsning). Om det inte görs på rätt sätt kan det orsaka bränder eller explosioner. Detta kan annars leda till allvarliga skador eller dödsfall. Därför är det viktigt att få utbildning i hur man utför heta arbeten på ett säkert sätt.

Med rätt utbildning kan du bidra till att hålla alla säkra samtidigt som du får jobbet gjort på ett säkert sätt. Särskilt de som är anställda inom byggnads- eller byggnadstjänster som svetsning eller rörmontering, där säkerheten är av största vikt, vid alla tillfällen.

Genom att få ditt team uppdaterat på sina certifieringar skyddar du inte bara dem från potentiell skada utan förbättrar också ditt företags rykte bland kunderna. Att investera i utbildningar för dig och ditt företag kommer att leda till att företaget kan upphandla större projekt och utföra dessa med en hög kvalitet.

Hur olika typer av utbildning inom krav området gynnar ditt företag vid upphandlingar

När dina anställda har rätt utbildning för heta arbeten kan det gynna ditt företag på flera sätt. För det första minskar risken för olyckor eller skador på arbetsplatsen om du har utbildade anställda som förstår riskerna med heta arbeten.

Detta innebär färre avbrott på grund av incidenter och potentiella stämningar samt minskade kostnader för arbetsskadeersättningar i slutändan. Att ha ett team av certifierade yrkesmän ökar dessutom ditt företags rykte som en pålitlig entreprenör och gör dig mer attraktiv för potentiella kunder. Allt detta leder över tid till ökade intäktsmöjligheter. Samtidigt som ditt företag uppfattas som branschkunniga och kompetenta.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Relaterade inlägg