Bilden visar ett objekt som kan använda miljövänlig abrasiv vattenskärning som vattenstråleskärning för microskärning samt finecut som ett alternativ till laserskärning

Så här fungerar abrasiv vattenskärning

Vattenstråleskärning, är en metod som även kallas för abrasiv vattenskärning. Metoden används ofta för finecut och microcut (microskärning). Vattenstråleskärning är en process som används för att skära genom material med hjälp av en vattenström med högt tryck.

Denna process jämförs ofta med laserskärning, eftersom båda är metoder för att skära material på ett effektivt sätt. Vid laserskärning används dock värme för att skära genom material, medan vattenstråleskärning använder en vattenström med högt tryck.

Vattenstrålskärning har således flera fördelar jämfört med laserskärning. För det första är vattenskärning en mer mångsidig metod. Denna kan användas för att skära igenom ett större antal material än laserskärning. Dessutom ger vattenstråleskärning mycket exakta snitt utan någon värmepåverkad zon. Medan laserskärning kan leda till att materialet ändrar sina egenskaper. Vattenskärning är en miljövänlig och kostnadseffektiv skärningsmetod.

På det hela taget är vattenskärning en mer mångsidig och exakt metod för att skära material än laserskärning och är mer miljövänlig. Med vattenskärning kommer du spara både på materialet du använder och resurser i form av tid.

Fördelarna med abrasiv vattenskärning för finecut och microcut

Vattenskärning är en process där vatten med högt tryck används för att skära igenom material. Det är ett idealiskt alternativ till laserskärning och kan användas för mikroskärning (microcut) och finskärning (finecut). Vattenskärning kan också användas för att hantera dina produkter på ett effektivt sätt.

I många fall besparar vattenskärning även eventuell efterbehandling. Som exempelvis brotschning och gradning av detaljer. Behöver du hjälp med olika former av brotschning, gradning samt kantpressning. Då kommer en erfaren utförare av vattenstråleteknik som abrasiv vattenstråleskärning, kunna hjälpa dig vidare.

Vattenskärningsprocess, så här fungerar vattenskärning

Vattenskärning är en process som använder vatten med högt tryck för att skära igenom material. Vattnet pressas genom en liten öppning med mycket högt tryck, vilket skapar en vattenstråle som är tillräckligt kraftfull för att skära igenom de flesta material.

Med vattenskärning kommer du kunna skära ut detaljer med hög precision utan att detta påverkar snittytans kanter nämnvärt. Vattenstråleskärning kan användas för mikroskärning och finskärning. Det är ett idealiskt alternativ till laserskärning eftersom det inte skapar värmepåverkade zoner, eller termisk distorsion.

Fördelar med vattenskärning med abrasiv vattenskärning

Det finns många fördelar med abrasiv vattenskärning, bland annat:

Precision: Vattenstråleskärning kan producera extremt exakta skärningar med väldigt låga toleranser.

Mångsidighet: Vattenstråleteknik kan skära en mängd olika material, inklusive metaller, sten, glas, plast och kompositer.

Hastighet: Vattenskärningstekniken kan skära snabbare än traditionella bearbetningsmetoder.
Säkerhet: Det finns ingen risk för brand eller explosioner vid användning av vattenstråleteknik, vilket gör dem idealiska för användning i farliga miljöer.
Miljövänligt: Vattenskärning med vattenstråleteknik producerar inget farligt avfall eller föroreningar.

Vattenstråleskärning är ett mångsidigt och miljövänligt sätt att skära material exakt och snabbt. Om du letar efter ett alternativ till laserskärning, då kan vattenstråleskärning vara den perfekta lösningen för dig.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Relaterade inlägg