Skillnaderna mellan Gastric sleeve och Gastric bypass

Gastric sleeve och gastric bypass är två kirurgiska ingrepp som används för viktnedgång hos personer med fetma. Båda procedurerna innebär att man minskar magsäckens storlek för att begränsa mängden mat som kan ätas, men de utförs på olika sätt och har olika effekter på matsmältningen och näringsupptaget. Här är en jämförelse mellan de två:

Gastric Sleeve (Sleeve Gastrectomy):

  • Vid gastric sleeve-proceduren avlägsnar kirurgen en stor del av magsäcken och skapar en smalare, rörliknande struktur som påminner om en ”sleeve” eller ärm.
  • Mängden mat som kan ätas åt gången minskar avsevärt på grund av den mindre magsäcken, vilket resulterar i en snabbare mättnadskänsla.
  • Denna procedur påverkar inte tarmarna, och näringsämnena fortsätter att absorberas normalt i mag-tarmkanalen.
  • Det finns inga förändringar i näringsupptaget, men viktnedgången sker främst genom minskad kaloriintagning på grund av den begränsade magsäcken.

Gastric Bypass (Roux-en-Y gastric bypass):

  • Vid gastric bypass-proceduren skapar kirurgen en liten magsäck genom att dela den befintliga magsäcken och koppla bort en del av tunntarmen. Denna omkoppling skapar en kortare väg för maten genom mag-tarmkanalen.
  • Mängden mat som kan ätas är också kraftigt begränsad, och patienter upplever en snabb mättnadskänsla.
  • Eftersom en del av tarmen är kopplad bort minskar gastric bypass näringsupptaget, vilket kan leda till viktnedgång.
  • Detta ingrepp kan också ändra hur vissa näringsämnen absorberas, och patienter måste ta kosttillskott för att förhindra näringsbrist.

Sammanfattningsvis är skillnaderna mellan gastric sleeve och gastric bypass:

  • Magsäckens storlek: Gastric sleeve minskar magsäckens storlek genom borttagning, medan gastric bypass skapar en mindre magsäck och omkoppling av tunntarmen.
  • Effekt på näringsupptag: Gastric sleeve påverkar inte näringsupptaget i tarmen, medan gastric bypass minskar näringsupptaget på grund av tunntarmsomkopplingen.

Valet mellan de två procedurerna beror på patientens hälsotillstånd, mål för viktnedgång och andra individuella faktorer. Det är viktigt att rådgöra med en läkare eller kirurg för att bestämma vilken procedur som är mest lämplig för varje enskilt fall.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Relaterade inlägg