Bilden visar ett kontor med många anställda. Taktila skyltar möjliggör för personer med nedsatt syn att enklare hitta rätt i dina lokaler.

Taktila skyltar – Förbättra tillgängligheten på ditt företag –

Med taktila skyltar kan du skapa en företagsmiljö som är inkluderande och tillgänglig märkning för alla. Taktila skyltar är en viktig del av att skapa en inkluderande och tillgänglig märkning för människor med synnedsättning eller synfunktionsnedsättning. Dessa skyltar är utformade med taktila (kännbara) element och kontrastrika färger för att underlätta för personer med nedsatt syn att navigera och orientera sig i olika miljöer.

Ökad tillgänglighet med taktila skyltar

Ett taktilt skyltsystem kan således spela en avgörande roll för att öka tillgängligheten för personer med synnedsättning. Genom att använda taktila element som upphöjda bokstäver, siffror och symboler på skyltarna kan dessa personer läsa och tolka informationen. Detta görs genom att personen kan känna på skyltarna med sina händer. Detta gör det möjligt för dem att orientera sig i byggnader. Samt enklare hitta vägen till olika rum och faciliteter och delta i det dagliga livet på ett självständigt sätt.

Kontrastrika färger och tecken

För att skapa en taktil skylt så tydlig och läsbar för personer med synnedsättning. Då är det viktigt att använda kontrastrika färger och tecken. Kontrasten mellan skyltens bakgrund och tecknen. Detta gör det lättare för personer med nedsatt syn att skilja dem åt och läsa informationen. Genom att välja färger med hög kontrast kan du säkerställa att skyltarna är synliga och läsbara även under olika ljusförhållanden.

Taktila skyltar som är anpassade efter behoven

Använd alltid ett taktilt skyltsystem kan anpassas efter olika miljöer och behov. Du kan välja olika storlekar, material och design för att passa in i den övergripande estetiken och funktionaliteten på platsen. Oavsett om det är inomhus eller utomhus, på offentliga platser eller i privata byggnader. På så sätt kan dina taktila skyltsystem skräddarsys för att möta specifika krav och riktlinjer för tillgänglighet.

Tillgänglighet för alla

Taktila skyltar är inte bara till nytta för personer med synnedsättning, utan de främjar också en generell känsla av tillgänglighet för alla. Genom att ha tydliga och läsbara skyltar kan människor oavsett förmåga och funktionsnedsättning enkelt navigera i olika miljöer. Det skapar en inkluderande atmosfär och visar omsorg och hänsyn till alla människors behov.

Genom att använda taktila skyltar en viktig del av att skapa en inkluderande och tillgänglig märkning för personer med synnedsättning. Genom att använda taktila element, kontrastrika färger och anpassa efter behoven kan du skapa en miljö där alla känner sig välkomna och kan navigera på ett självständigt sätt.

Kontakta en skyltspecialist redan idag för att utforska vårt sortiment av taktila skyltar och göra din plats mer tillgänglig för alla. Vill du veta mer om hur taktila skyltar fungerar i företagsmiljöer? Då kan du lära dig mer om detta hos exempelvis Benesign System.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Relaterade inlägg