Vad är ett NIPT-test?

NIPT-testet är en modern diagnostisk metod som används för att upptäcka kromosomavvikelser hos fostret. NIPT står för ”Non-invasive Prenatal Testing” och testet innebär att man tar ett blodprov från modern för att analysera fostrets DNA. Det här testet används vanligtvis för att upptäcka Downs syndrom och andra kromosomala avvikelser under första trimestern av graviditeten.

Det här testet är en icke-invasiv metod, vilket innebär att det inte innebär någon risk för fostret eller modern. Det är inte bara en säker metod, utan också en mycket exakt metod. I de flesta fall kan NIPT-testet upptäcka Downs syndrom och andra kromosomavvikelser med en noggrannhet på upp till 99%. Dessutom kan NIPT-testet också användas för att upptäcka andra genetiska störningar, såsom Klinefelter syndrom eller Turner syndrom, vilket upptäcks genom att analysera X- och Y-kromosomen.

NIPT-testet används oftast på kvinnor som är högriskpatienter och som är äldre än 35 år, eftersom risken för kromosomala avvikelser ökar med kvinnans ålder. NIPT-testet används också om det finns en historia av kromosomala abnormaliteter inom familjen. NIPT-testet kan användas som ett alternativ till invasive testmetoder som CVS eller amniocentes.

Däremot är NIPT-testet inte tillgängligt för alla gravida kvinnor. I de flesta fall kan du endast få tillgång till NIPT-testet om din läkare rekommenderar det och om du anses vara en högriskpatient. Dessutom är NIPT-testet inte gratis, och i vissa länder kan kostnaderna vara ganska höga. Om du vill ha ett NIPT test i Stockholm finns det kliniker såsom Fertilitetplus som kan hjälpa dig. Se till att kolla in dem om du är osäker.

I sammanfattning är NIPT-testet en mycket noggrann metod för att upptäcka kromosomavvikelser under graviditeten. Det är en säker och icke-invasiv metod som oftast används för högriskpatienter och gravida kvinnor som är äldre än 35 år. NIPT-testet är också ett bra alternativ till andra invasiva testmetoder, eftersom det inte innebär någon risk för fostret eller modern. Men det är viktigt att notera att NIPT-testet inte är tillgängligt för alla gravida kvinnor hos kommunala sjukhus och att det inte är gratis på privatkliniker. Om du tror att du är en högriskpatient bör du rådfråga din läkare eller kontakta en privat fertilitetsklinik.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Relaterade inlägg