På våran blogg hittar du allt mellan himmel och jord.

Bilden visar ett laboratorie. Muffelugnar och annan labbutrustning är vanliga i renrum och industriella miljöer.

Muffelugn – Laboratorieutrustning

En Muffelugn skapar en precision och effektivitet i materialforskning och industriell produktion. Muffelugnar har etablerat sig som hörnstenar inom materialforskning och industriell produktion. Genom att

Läs mer »

Vad är ett NIPT-test?

NIPT-testet är en modern diagnostisk metod som används för att upptäcka kromosomavvikelser hos fostret. NIPT står för ”Non-invasive Prenatal Testing” och testet innebär att man

Läs mer »