Så mycket tjänar arbetsterapeuter och fysioterapeuter i Sverige

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter är viktiga yrkesgrupper som utför ett värdefullt arbete för många människor. Det är därför intressant att se hur lönerna ser ut för dessa yrkesgrupper i Sverige. I den här artikeln tar vi upp lönerna för både arbetsterapeuter och fysioterapeuter, så du kan få en uppfattning om vilka löner du kan räkna med om du arbetar inom branschen.

Vilka är de genomsnittliga lönerna för fysioterapeuter och arbetsterapeuter i Sverige?

I Sverige är den genomsnittliga lönen till fysioterapeuter och arbetsterapeuter 39 900 kronor respektive 42 800 kronor per månad. Dessa löner är något högre än den svenska nationella genomsnittslönen på 37 700 kronor per månad. Löner till fysioterapeuter och arbetsterapeuter i Sverige är bland de högsta i Europa. Detta beror på den stora efterfrågan på dessa yrkesgrupper i landet. Dessutom påverkas lönerna för dessa yrkesgrupper även av deras erfarenhet och expertis.

Hur är lönen i jämförelse med andra länder

Fysioterapeuters löner kan variera beroende på vilket land de arbetar i. I Australien är den genomsnittliga lönen för en fysioterapeut 93 000 AUD per år. Detta är betydligt högre än genomsnittslönerna i länder som Indien (13 700 USD per år) och Brasilien (21 000 USD per år). Det är dock viktigt att notera att levnadskostnaderna i Australien också är mycket högre än i andra länder. När man jämför löner är det viktigt att ta hänsyn till levnadskostnaderna i varje land för att få en korrekt uppfattning om hur mycket köpkraft lönen ger. Sammantaget är fysioterapeuters löner relativt höga jämfört med andra länder.

ÅlderTotalt, offentlig sektorTotalt, privat sektorKvinna, offentlig sektorKvinna, privat sektorMan, offentlig sektorMan, privat sektor
18-2428 700 kr28 700 kr29 400 kr
25-3430 600 kr31 800 kr30 600 kr31 900 kr33 600 kr
35-4433 200 kr34 900 kr33 200 kr35 000 kr32 600 kr
45-5434 700 kr35 900 kr34 700 kr35 900 kr34 400 kr
55-6435 400 kr36 600 kr35 400 kr36 600 kr35 300 kr
65-6637 100 kr37 100 kr37 500 kr
Genomsnitt33 500 kr34 400 kr33 500 kr34 600 kr32 500 kr
Genomsnittslön för en arbetsterapeut

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Relaterade inlägg