Vikten av en regelbunden ventilationskontroll

De flesta byggnader kräver en regelbunden ventilationskontroll, kallad OVK. Syftet med OVK är att se till att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar som det ska. Kontrollen måste utföras av en certifierad inspektör som också kommer att föreslå sätt att minska energiförbrukningen utan att äventyra kvaliteten på inomhusmiljön. Här är allt du behöver veta om OVK.

Vad är en OVK?

En OVK, eller ventilationskontroll, är en obligatorisk inspektion som krävs för de flesta byggnader för att säkerställa tillräcklig ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Inspektionen måste utföras av en certifierad inspektör som utvärderar byggnadens ventilationssystem och ger förslag till förbättringar.

Målen med en OVK är dubbla: för det första att se till att byggnadens ventilationssystem fungerar korrekt och för det andra att minska energiförbrukningen utan att äventyra kvaliteten på inomhusmiljön. Genom att minska energiförbrukningen kan vi spara pengar och bidra till att skydda vår planet.

Vad händer under en OVK?

Under en OVK utvärderar OVK center den certifierade inspektören byggnadens ventilationssystem. De kommer att kontrollera saker som luftflöde, frånluftsfläktar och filter. Inspektören kommer också att göra mätningar av saker som temperatur, luftfuktighet och koldioxidhalter. På grundval av resultaten kommer inspektören att föreslå förbättringar av ventilationssystemet.

OVK är en obligatorisk inspektion som krävs för de flesta byggnader för att säkerställa tillräcklig ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Inspektionen måste utföras av en certifierad inspektör som utvärderar byggnadens ventilationssystem och ger förslag till förbättringar. Genom att minska energiförbrukningen kan vi spara pengar och bidra till att skydda vår planet.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Relaterade inlägg