Bilden visar reparatörer. AMA VVS & Kyla 19 kurs samt AMA EL 19 kurser samt entreprenadjuridikkurser bör utföras regelbundet.

Utbildning: AMA VVS & Kyla 19 kurser

När du ska utbilda dig inom VVS och kyla så kan det vara bra att utbilda dig med kursen AMA VVS & Kyla 19. Det finns många olika typer av AMA utbildningar (Allmän material- och arbetsbeskrivning). Dessa AMA utbildningar ger en utökad kunskap inom användningsregler så att användaren kan tolka olika gällande beskrivningar och handlingar på rätt sätt.

Dessa kurser uppdateras vart tredje år och för att vara uppdaterad inom den inverkan som AMA har för byggprocesser så kan du behöva gå en kompletterande utbildning om du gått en AMA VVS & Kyla 19 eller en AMA EL 19 kurs eller en tidigare kurs.

AMA VVS & Kyla 19 har nu uppdaterats till AMA VVS & Kyla 22

AMA VVS och Kyla 19 kurser har nu uppdaterats till AMA VVS och Kyla 22. Det betyder att utbildningarna har uppdaterats för att vara anpassade enligt gällande normer och regler som uppdateras vart tredje år. Detta betyder att det skett en genomgång av AMAs roller inom byggprocesser.

Det är alltid en fördel att du och dina anställda är uppdaterad inom olika gällande AMA byggprocesser. Att du genomgår regelbundna AMA kurser med intervaller om minst vart tredje år kommer du som arbetsgivare att säkra kompetensen inom företaget.

Många gånger kan den kompletterande utbildningen öka möjligheterna till mer fördjupande frågor som gagnar förståelsen och tillämpningen. Genom att gå en utbildning och sedan praktisera det i arbetslivet brukar oftast öppna upp för mer praktiska tillämpningar ute i vardagens arbetsliv.

Kombinationen med utövande av olika arbetsrelaterade praktiska moment samt regelbunden utbildning, kommer att skapa tryggare anställda. Som i sin tur kan agera på ett säkrare sätt i flertalet situationer.

AMA EL 19 kurserna är nu uppdaterade till AMA EL 22

AMA VVS och Kyla 19 har kopplingar till AMA EL 19 kurserna som även dessa har uppdaterats till AMA EL 22. Har du nyligen gått en kurs inom AMA EL 19 så kan det vara bra att kontakta en erfaren utbildningssamordnare. Där kan du genomgå en kompletterande utbildning inom AMA EL 22. Det är av stor fördel att regelbundet utbilda dina anställda inom AMA. På så sätt kommer den anställde på ett säkrare sätt att kunna utföra det dagliga arbetet.

Att känna till när man kan fortsätta ett arbete eller när man ska avbryta på grund av säkerheten. På så sätt kommer det vara enklare att redogöra med en ansvarig innan arbetet fortsätter, vilket kan vara avgörande för säkerheten och i sin tur minska allvarliga olyckor.

CE-märkning kurser som minskar risken för felaktigt installerade maskiner

Det kan i samband med en AMA EL kurs, även vara bra att fördjupa din inom olika former av CE-märkning. Med en CE-märkning kurs, lär du dig mer om hur CE märkning ska användas på ett korrekt sätt, samt vad som gäller när maskiner inte är CE märkta. Detta kan vara avgörande för olika typer av EL installationer.

Entreprenadjuridiks kurser som ökar dina juridiska kunskaper inom entreprenad

Att utbilda inom entreprenadjuridik är av stor fördel för dig som utför entreprenadarbeten. Med rätt kunskaper från entreprenadjuridiken så kommer du enklare kunna avgöra olika typer av praktiska situationer. Detta gör att du i ett tidigt skede kan avgöra om det kan vara en juridisk fråga som kan behöva utredas innan du fortsätter med entreprenaden. På så sätt kan du enklare avgöra samt i bästa fall förhindra olika former av juridisk tvister, som annars kan fördröja arbetet och skapa stillestånd.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Relaterade inlägg